ได้กฤกษ์แล้ว! ร้านเดิม เพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่อเป็น ​"Pando Selection Official Store"